logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa┼éy » Rok 2013
Uchwała Nr XXXVIII/194/13
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Programu RODZINA 5+

UCHWAŁA NR XXXVIII/194/13

RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Programu „RODZINA 5+”

Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt 16 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 17 ust. 2  pkt 4  i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej (Dz. U. 2013 poz. 509) uchwala si─Ö co nast─Öpuje:

§ 1. Przyjmuje si─Ö Program „Rodzina 5+” stanowi─ůcy za┼é─ůcznik do niniejszej uchwa┼éy.

§ 2. Wykonanie uchwa┼éy powierza si─Ö Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

Przewodnicz─ůcy Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr XXXVIII/194/13

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2013 r.

1. Program „Rodzina 5+” skierowany jest do cz┼éonków rodzin wielodzietnych zamieszka┼éych na terenie Miasta Siemiatycze. Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych i u┼éatwianie ich cz┼éonkom dost─Öpu do oferty kulturalnej i sportowej miasta, w tym do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.

2. Cele Programu „Rodzina 5+” realizowane b─Öd─ů poprzez:

- wprowadzenie ulg na zakup biletów wst─Öpu na p┼éatne imprezy organizowane przez SOK i MOSiR,

- wprowadzenie ulg w op┼éatach za udzia┼é w wybranych zaj─Öciach organizowanych przez SOK i MOSiR,

- wprowadzenie zni┼╝ek na korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta (np. z wypo┼╝yczalni sprz─Ötu wodnego, sauny, hali widowiskowo-sportowej, basenu),

- wprowadzenie zni┼╝ek w op┼éatach za ┼╝┼éobek, przedszkole,

- wprowadzenie bezp┼éatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.

3. Przez rodzin─Ö wielodzietn─ů rozumie si─Ö: rodzin─Ö wspólnie zamieszka┼é─ů na terenie miasta Siemiatycze, sk┼éadaj─ůc─ů si─Ö z rodziców, innych opiekunów, równie┼╝ rodziny zast─Öpcze wychowuj─ůce troje i wi─Öcej dzieci oraz rodziców samotnie wychowuj─ůcych dwoje i wi─Öcej dzieci do uko┼äczenia przez nie 18 lat, a je┼╝eli dziecko kszta┼éci si─Ö dalej do uko┼äczenia 26 lat.

4. Potwierdzeniem uprawnie┼ä osób, o których mowa w ust. 1  do korzystania z systemu ulg i zwolnie┼ä zawartych w Programie „Rodzina 5+” jest Karta Rodzina + wydawana na wniosek, zwana w dalszej cz─Ö┼Ťci kart─ů.

5. Karta przys┼éuguje:

- rodzinom wychowuj─ůcym 3  i wi─Öcej dzieci do uko┼äczenia przez nie 18 lat, a je┼╝eli kszta┼éci si─Ö dalej do uko┼äczenia 26 lat,

- rodzinom zast─Öpczym, wychowuj─ůcym 3  i wi─Öcej dzieci do uko┼äczenia przez nie 18 lat, a je┼╝eli kszta┼éci si─Ö dalej do uko┼äczenia 26 lat,

- samotnym rodzicom wychowuj─ůcym 2  i wi─Öcej dzieci do uko┼äczenia przez nie 18 lat, a je┼╝eli kszta┼éci si─Ö dalej do uko┼äczenia 26 lat. 

6. Karta Rodzina 5+ upowa┼╝nia do:

- 50% zni┼╝ki na zakup biletów wst─Öpu na p┼éatne imprezy organizowane przez SOK i MOSiR,

- 50% zni┼╝ki za udzia┼éu w wybranych zaj─Öciach organizowanych przez dom kultury,

- 50% zni┼╝ki za korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta (np. z wypo┼╝yczalni sprz─Ötu wodnego, sauny, hali widowiskowo-sportowej, basenu),

- 20% zni┼╝ki w op┼éacie za ┼╝┼éobek, przedszkole,

- bezp┼éatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze.

7. W sprawie obj─Öcia pomoc─ů rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia ulg, rabatów i zni┼╝ek dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç zawierania porozumie┼ä z innymi podmiotami, w tym z lokalnymi przedsi─Öbiorcami.

8. Karta wydawana b─Ödzie bezp┼éatnie, na okres 1  roku lub do momentu posiadania uprawnie┼ä do korzystania z programu.

9. Karta zawiera─ç b─Ödzie nast─Öpuj─ůce informacje: imi─Ö i nazwisko osoby na któr─ů zosta┼éa wystawiona, dat─Ö wa┼╝no┼Ťci, nr karty.

10. Karta wa┼╝na b─Ödzie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdj─Öciem potwierdzaj─ůcym to┼╝samo┼Ť─ç. Dzieci nieposiadaj─ůce jeszcze w┼éasnego dokumentu b─Öd─ů mog┼éy korzysta─ç z ulg na podstawie w┼éasnej karty wraz z dokumentem to┼╝samo┼Ťci rodzica lub opiekuna, ┼é─ůcznie z jego kart─ů „Rodzina 5+” i w jego obecno┼Ťci.

11. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji z┼éo┼╝onego wniosku. Kart─Ö b─Ödzie móg┼é odebra─ç pe┼énoletni cz┼éonek rodziny wskazany we wniosku. Kart─Ö b─Ödzie mo┼╝na przed┼éu┼╝y─ç na kolejny rok, sk┼éadaj─ůc wniosek o przed┼éu┼╝enie karty, nie wcze┼Ťniej ni┼╝ miesi─ůc przed up┼éywem okresu wa┼╝no┼Ťci karty.

12. Cz┼éonkowie rodzin wielodzietnych korzystaj─ůcy z programu „Rodzina 5+” s─ů zobowi─ůzani niezw┼éocznie poinformowa─ç Referat Promocji i Turystyki Urz─Ödu Miasta Siemiatycze o ka┼╝dej zmianie sytuacji rodzinnej, która wi─ů┼╝e si─Ö utrat─ů uprawnie┼ä do korzystania z Programu.

13. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina 5+” rodzic lub opiekun zobowi─ůzany jest do zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) wraz z pro┼Ťb─ů o wydanie bezp┼éatnego duplikatu karty „Rodzina 5+”.

14. Potwierdzeniem mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z ulg, które zosta┼éy przewidziane dla cz┼éonków rodzin wielodzietnych jest symbol/naklejka informuj─ůca o honorowaniu Karty „Rodzina 5+” umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów uczestnicz─ůcych w Programie.

Przewodnicz─ůcy Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska
Autor : Katarzyna Prochowicz
Zredagowa┼é(a) : Dariusz Prochowicz
Data wprowadzenia : 2013-07-03 12:59:41
Data ostatniej modyfikacji : 2013-07-03 12:59:41
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 675

Redaktor  Data modyfikacji 
Jaros┼éaw Kiczko  17.02.2015 13:32poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 4994221